Bærekraftig feriereise i Norge på budsjett

av | Adventure, Rundreiser

Bærekraftig feriereise i Norge på budsjett

Norge er et populært, men for mange, tilsynelatende veldig dyrt ferieland å reise i. Jeg hører ofte fra mennesker jeg treffer i utlandet at de har veldig lyst til å komme til vakre Norge, men de har slått det fra seg fordi de har den oppfatning at prisene er så høye. Ofte er det prisen på alkohol eller et middagsmåltid på restaurant de benytter som referanse, og der ligger Norge som oftest langt over andre sammenlignbare reisemål.

Jeg hevder gang på gang at det ikke nødvendigvis stemmer at vi ligger så langt over i prisnivå i forhold til andre populære reisemål på alle deler av en reise, selv om vi er et høykostland. Jeg hevder også at Norge faktisk er et land det går an å reise i på en bærekraftig måte og på et begrenset budsjett. Dette vekker stor interesse og nysgjerrighet, og jeg blir bedt om å gi tips og råd om hvordan. I denne artikkelen finner du derfor mine beste tips og råd til å planlegge en bærekraftig feriereise i Norge på budsjett, både for nordmenn som ønsker en spennende norgesferie og tilreisende turister.

Sogndalstrand i Rogaland

Innholdsliste / Table of Contents

Norge – reisemålet for ren, vakker og uberørt natur, og spektakulære naturopplevelser

Heldigvis har vi her i Norge noe som ikke alle reisemål har. Massevis av ren, vakker og uberørt natur, og et langstrakt og variert land perfekt for spennende opplevelsesreiser. Den varierte naturen er nettopp en av hovedårsaken til at mange ønsker å oppleve Norge på nært hold. Ved å benytte miljøsmarte eller kollektive løsninger for å reise rundt, kan man oppleve all denne skjønnheten på nært hold. Samtidig kan man bidra til å holde miljøskadelige utslipp på et lavest mulig nivå. To fluer i en smekk, med andre ord!

Norge er som nevnt et langstrakt land, men vi har bosetning spredd i hele landområdet, fra den sørligste til den nordligste delen av landet. At der ligger små bygdesamfunn langs hele norskekysten er mye takket være den populære og historiske Hurtigruten som går i trafikk fra Bergen til Kirkenes. Hver dag forsyner skipene lokalsamfunnene langs ruten med varer, gods og post, og samtidig sørger de for en effektiv forflytning av mennesker langs kysten. Den spredte bosetningen betyr også at der er et utbygget buss- og kollektivtilbud over store deler av landet, og det er derfor mulig å komme seg rundtomkring i hele Norge for en forholdsvis rimelig penge.

Solnedgang over Andenes i Nordland

Reis med kollektivtransport på ferietur i Norge

Det å benytte kollektivtransport er en rimelig og miljøsmart måte å reise rundt på. Buss, tog, ferger og hurtigbåter binder sammen hele Norge i et fantastisk nettverk, og det er få steder man ikke kommer seg til ved hjelp av kollektivtransport. Denne formen for rundreise passer selvsagt ikke for alle, men mange blir nok positivt overrasket over hvor enkelt og lettvint det er hvis man bare planlegger litt og setter seg inn i de ulike billettsystemene.

Entur har oversikt over alle kollektivreiser i hele Norge.

Nasjonal oversikt over kollektivløsningen finner du hos Entur. De har en online ruteplanlegger for kollektivtransport over hele Norge, men siden ansvaret for dette transporttilbudet ligger hos hver enkelt fylkeskommune, og systemene lokalt er veldig ulike, kan løsningen fremstå noe komplisert og uoversiktlig. På de fleste av ruteforslagene finnes der ikke priser og for ruter som krysser fylkesgrensene må man uansett ut av bookingløsningen, i hvert fall slik løsningen er nå. https://entur.no/ Målet for Entur er at den skal bli en komplett nasjonal ruteplanlegger, så der kommer stadig forbedringer.

Fylkesvise reiseplanleggere for kollektivtransport i Norge

Om du vet hvilket fylke du skal bevege deg i kan det være mer praktisk å benytte hvert enkelt fylkes reiseplanlegger. Merk at det etter fylkessammenslåingene 1. januar 2020 mest sannsynlig vil komme endringer i prisstrukturene, da noen av fylkene som er slått sammen har hatt ulike systemer og modell for dette. I en overgangsperiode vil likevel de gamle fylkesvise inndelingene bestå, i hvert fall når det gjelder reiseplanleggerne for kollektivtransport enkelte steder.

Til priseksemplene har jeg valgt å liste opp hva en enkeltreise for voksen koster innen 1 sone og for alle sonene i fylket for å vise maksprisene. Reise over færre soner enn alle gir selvsagt lavere priser.

Flere av fylkene har også ulike periodebilletter. Her har jeg valgt å vise priseksempler for alle sonene over 7 dager, hvis de har tilbud om slike billetter. En slik billett vil gi reisende fleksibilitet å komme seg rundt i hele fylket under oppholdet. Selvsagt kan 7-dagers billettene også kjøpes for færre soner, og dermed være rimeligere (gjelder ikke for Nordland fylke som kun tilbyr 7-dagers billett for alle soner). Der hvor 7-dagers billett ikke er oppgitt som priseksempel har vi ikke funnet dette tilgjengelig på nettsidene.

Legg også merke til at priseksemplene som regel baserer seg på kjøp av billett via mobil eller nett eller ved bruk av reisekort. For kontant kjøp tilkommer det som oftest et gebyr.

Reise kollektivt i Finnmark og Troms fylke (tidligere to ulike fylker)

Snelandia kan du planlegge og bestille kollektivreiser med buss, Flexx (bussreiser som kun kjøres om der er forhåndsbestilte plasser) og hurtigbåt i tidligere Finnmark fylke. Enkeltbilletter koster kr. 35,- for reiser over 1 sone. Du betaler maksimalt 515 kr for å reise med buss, Flexx eller hurtigbåt mellom to holdeplasser i fylket når du kjøper billett på forhånd. Da kan du reise over hele 83 soner i en enkeltreise. Merk at prisene øker om du velger å kjøpe billett om bord.

Hos Tromskortet.no kan du planlegge reiser og kjøpe billetter for hele gamle Troms fylke. Enkeltbilletter som dekker en sone koster fra 33,-. Makspris for enkeltreise kjøpt på forhånd er 304 kr og gjelder lange reiser i over 20 soner.  Merk at prisene øker om du velger å kjøpe billett om bord.

Reise kollektivt i Nordland fylke

I Nordland fylke kan du benytte Reisnordland.no for å planlegge din reise. Enkeltreise over 1 sone ligger på 46,-. I Nordland fylke ligger maksprisen for enkeltreise kjøpt på forhånd på 457,-. Du kan også kjøpe et Travelpass som kan benyttes til ubegrenset reise i 7 dager i hele fylket for 990,-. Dette kan benyttes på både buss og hurtigbåt.

Andøya i Nordland

Reise kollektivt i Trøndelag fylke (tidligere Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag)

I Trøndelag kan du benytte reiseplanleggeren som du finner her for å planlegge din bussreise. Prisene for en enkeltreise ligger på 40,- for 1 sone. Makspris for enkeltreiser med trikk og buss i fylket er 200,- for inntil 13 soner. Egne priser for hurtigbåter avhengig av rute. I Trøndelag kan du også kjøpe en periodebillett som gjelder for ubegrenset reise med trikk og buss i 7 dager for 1400,-.

Reise kollektivt i Møre og Romsdal fylke

I Møre og Romsdal har de reiseplanleggeren FRAM. Enkeltpris for 1 sone ligger på 37 kr, mens makspris på en enkeltreise over 75 soner koster 924,-. Hurtigbåttakstene for en person ligger mellom 60,- og 170,- avhengig av strekning.

Reise kollektivt i Vestland fylke (tidligere Sogn og Fjordane og Hordaland fylker)

Vestland består av de tidligere fylkene Sogn og Fjordane og Hordaland. I en overgangsperiode vil busstilbudet følge de gamle fylkesgrensene og det er derfor to ulike reiseplanleggere du kan forholde deg til i Vestland fylke.

For tidligere Sogn og Fjordane gjelder reiseplanleggeren Kringom. I dette området kan du reise med buss fra kr. 32,- for en enkeltreise, mens maksprisen ligger på 445,- for enkeltreiser over mer enn 210 kilometer. Fergebilletter ligger på fra 32,- til 106,- for en voksen enkeltperson.

For tidligere Hordaland kan du finne ruteinformasjon og planlegge reisen din på Skyss. Enkeltreiser i Hordaland med buss, bybane og Askøybåten ligger fra 38,- for 1 sone, mens maksprisen for en reise i inntil 7 soner ligger på 141,-. Også her kan du kjøpe en 7-dagers periodebillett, og om du vil ha mulighet til å reise innenfor alle takstsonene koster den 610,-. Enkeltbilletter for personer med båt får du fra 38,- til 472,-, mens det er gratis for passasjerer på alle fergene.

Fergereiser er gratis for passasjerer i tidligere Hordaland fylke

Reise kollektivt i Rogaland fylke

I Rogaland finner du reiseplanlegger på Kolumbus.  En enkeltbillett med buss eller lokaltog koster fra 38,- mens maksprisen er 108,- for reiser i inntil 5 soner. Ønsker du et 7 dagers reisekort som gjelder i alle 7 soner koster dette 570,-. Hurtigbåtene i fylket har ulik prising, men koster fra kr. 36,- på de korteste rutene.

Reise kollektivt i Agder fylke (tidligere Aust-Agder og Vest-Agder fylker)

I Agder er det reiseplanleggeren på AKT som hjelper deg å finne og kjøpe billetter til kollektivtransporten i fylket.  Enkeltbillett innen 1 sone koster 31,- mens maksprisen for enkeltreiser innen alle sonene koster 187,-. Prisene er høyere ved kjøp om bord, så benytt appen eller bestill online.

Reise kollektivt i Vestfold og Telemark fylke (tidligere to separate fylker)

Vestfold og Telemark fylke jobber med å slå sammen rutetilbudene, men enn så lenge finnes det to separate ruteplanleggere som kan benyttes til å planlegge og kjøpe billetter i fylket.

For tidligere Vestfold gjelder Vestfold Kollektivtransport. Enkeltbillett koster 34,- for 1 sone og 41,- for 2 eller flere soner ved bruk av mobilbillett. For 240,- får du et 7-dagers reisekort for ubegrenset reise i hele tidligere Vestfold fylke.

For tidligere Telemark fylke kan du benytte Farte for å planlegge din reise. Prisene ligger på 39,- for reiser i 1 sone, mens maksprisen for en enkeltreise i gamle Telemark fylke ligger på 230,- for 14 soner. Prisene ligger 20% lavere ved bruk av Farteappen. Det er også to fergeselskaper som tilbyr reiser her i området, Kragerø fjordbåtselskap og Brevik fergeselskap, og billetter for reiser her ligger på fra 52,- avhengig av rute.

Reise kollektivt i Viken fylke (tidligere Buskerud, Akershus og Østfold fylker) og Oslo fylke

Også i det nye fylket Viken, som tidligere bestod av fylkene Buskerud, Akershus og Østfold, foregår det en omlegging og sammenslåing av rutetilbud og billettsystem. Enn så lenge kan du benytte ulike lokale ruteplanleggere, mens du for reiser på tvers av de gamle fylkesgrensene kan benytte Entur.

Fra 1. februar 2020 blir det innført samme billettstruktur i hele det nye fylket. Det vil si at prisene for reiser og billettyper etter hvert skal samkjøres. Foreløpig gjelder følgende priser for de ulike reiseplanleggerne.

Ruter dekker rutene for tidligere Akershus og eksisterende Oslo fylke. For 1 sone ligger prisen på 36,-, mens en enkeltreise over alle soner koster 128,-. En 7-dagers billett for alle soner koster 761,-. Her kan du benytte Vy-tog innenfor sonene, trikk og buss.

For reiser i tidligere Buskerud fylke gjelder reiseplanleggeren Brakar. Reiser over 1 sone koster 36,-, og for inntil 10 soner betaler man maksprisen på 206,-. 7-dagers reisekort for alle sonene koster 755,-.

Østfold Kollektivtrafikk dekker reiser innenfor tidligere Østfold fylke. Her koster en enkeltreise innenfor 1 sone 40,- mens over alle tre sonene koster det 60,-. Et 7-dagers reisekort koster her 220,- for reiser over alle sonene.

Reise kollektivt i Innland fylke (tidligere Oppland og Hedmark fylker)

Innlandstrafikk finner du ruteplanlegger for kollektivtransport i Innland fylke. For enkeltreiser ligger prisene på 24,- for reiser i 1 sone, men reiser over alle sonene koster 93,-. Det er et tillegg i prisene for billett kjøpt om bord. En 7-dagers billett for alle soner i Innland fylke koster 660,-

Kommersielle rutetilbud over fylkesgrensene

Der finnes også ulike aktører som tilbyr buss- og togtransport i og mellom de ulike fylkene i Norge.

Nettbuss har bussruter fra kun 99,- for reiser mellom for eksempel Oslo og Kristiansand, og selskapet Nor-way har ruter i hele Sør-Norge og knytter sammen de største byene og distriktene imellom. Priser på reisene bestemmes ut fra tilbud og etterspørsel.

For reiser med tog over fylkesgrensene kan du sjekke ut Vy (tidligere NSB) og Omio. Vy har for eksempel minipris fra 249,- pr reise som legges ut hver måned.  Ellers bestemmes prisene ut fra tilbud og etterspørsel. Plassreservasjon eller sovekupe kommer som tillegg til.

Utsikt fra togvinduet under reise med Flåmsbanen

Tips til spennende turer ved hjelp av kollektivtransport

Om du trenger gode tips til turer i FjordNorge-regionen, som innbefatter fylkene Møre og Romsdal, Vestland (tidligere Sogn og Fjordane og Hordaland) og Rogaland, kan du sjekke ut nettsiden Travel Like the Locals som har mange flotte og ferdige turforslag i alle de tre fylkene. Alle turene er lagt opp ved å benytte kollektivtransport, og er der flere ulike buser, båter eller tog er ruten lagt opp slik at de korresponderer. Her ligger alt til rette for massevis av gode opplevelser!

Reise med bil og elbil i Norge

Jeg elsker roadtrips, og en bilferie i Norge er en ypperlig måte å komme tett på natur og kultur. Med egen bil har du mulighet til å være mer fleksibel enn ved å benytte kollektivtransport, og du kan stoppe langs veien eller ta en avstikker til et interessant sted. Med egen bil kan du også enkelt komme deg til flotte steder med rimelige overnattinger som ikke ligger i nærheten av kollektivrutene.

Benytter du bobil eller har med deg campingvogn står du også fritt til å stoppe for natten på ditt drømmested. I utgangspunktet kan du nemlig overnatte i bobil hvor som helst i Norge, også på rasteplasser, forutsatt at du følger lokal skilting (noen rasteplasser har forbud mot overnatting) og har grunneiers tillatelse om det er privat grunn. Du kan stå maks et døgn på rasteplasser.

Har du el-bil er det stort sett ikke noe problem med en bilferie, bare du passer på å holde deg oppdatert på hvor ladestasjonene langs veien finnes. Heldigvis finnes det nettsider og apper for slikt, og på ladestasjoner.no kan du finne samleoversikt over ladestasjoner i Norden. I kartløsningen deres kan du skrive inn og søke etter sted, eller se ladepunkter langs din planlagt reiserute. Du kan velge å vise ladestasjoner for alle biltyper, eller bare en spesiell type. I filteret kan du også sette innstillinger for ladetype, tilgjengelighet og p-avgift. Hvis du har din posisjon aktivert, vil kartet sentreres i området der du befinner deg. En av de klare fordelene med å benytte el-bil på bilferie er at du unngår mange avgifter, som f.eks. bompasseringer, du kan finne gunstigere eller gratis parkering og du sparer miljøet for utslipp. Om du ikke har egen el-bil kan du enkelt leie hos en av bilutleiefirmaene.

Tips til spennende opplevelsesruter

Planlegger du bilferie i Norge bør du prøve å få med deg en av de 18 Nasjonale turistveiene  som ligger spredd over hele Norge. Dette er veistrekninger med spektakulære utkikkspunkter, kulturhistoriske punkter og innovative arkitektoniske løsninger.

Sjekk også ut disse opplevelsesrutene over hele landet som Hanen har satt opp som forslag.

Veien ned fra Vikafjell mot Voss i Vestland

Reise på sykkelferie i Norge

Sykkel er også et praktisk fremkomstmiddel for en Norgesferie. Fra sykkelen opplever man naturen og området på en helt annen og nærere måte. Man er tett på kulturlandskapet og den lokale kulturen, man er tett på vær og vind og dette gir en annen dimensjon av opplevelser. En sykkelferie er også en sosial ferie hvor man opplever nye ting sammen og støtter, hjelper og pusher hverandre opp neste bakke og rundt neste sving om det skulle bli litt mye motbakker.

Selv om Norge er stedvis veldig kuppert trenger det ikke å legge en demper på sykkelopplevelsene. Elsykler er en ypperlig måte å sørge for at alle i gruppen har mulighet til å delta på lik linje, og der er flere selskaper som leier ut elsykler for lengre tidsrom.

Les mer om sykkelferie i Norge her

Sykkelferie i Vestland

Spennende overnattingsmuligheter på feriereise i Norge på budsjett

Når man har bestemt seg for hvilken transportmåte man foretrekker, og hvilke aktiviteter som står på planen, er det på tide å se på hvilke overnattinger som kan passe inn i planene. Der er flere aktører som tilbyr rimelige og gode overnattinger, og nesten avhengig av hvilken del av landet du ønsker å besøke, kan du finne masse gode løsninger for både soloreisende, par, familier og grupper.

Campingplasser og campinghytter

Overnatting på campingplasser og i campinghytter er perfekt for deg som reiser med både kollektivtransport og egen bil rundt i Norge. Hos Camping.no finner du en oversikt over campingplasser og campinghytter lokalisert i hele landet, slik at du enkelt kan velge overnatting etter lokasjon. Dette er en rimelig måte å overnatte på, og ferie med campingvogn, bobil eller telt koster pr. natt pr. enhet fra 80,- og oppover på de enkleste campingplassene, og fra 120.- og oppover pr enhet pr. natt på de med høyest standard. Det er sjelden døgnprisen kommer over 400,- pr. enhet.

Mange steder kan du også velge å bo i campinghytte om du ikke har med deg egen overnattingsplass til campingplassen. Campinghyttene varierer selvsagt i både størrelse og pris, men du får hytter fra ned i 250,- pr. natt. Da har du gjerne en enkel hytte med senger og kokemuligheter. Normalt sett er det ikke sengetøy inkludert i slike campinghytter, så ha med sovepose eller eget sengetøy så unngår du leiekostnader for dette.

Vandrerhjem

Å bo på et vandrerhjem under din feriereise i Norge er ikke forbeholdt den yngre garde. Det sosiale aspektet ved denne formen for overnatting er hyggelig for mennesker i alle aldre, og det er enkelt å komme i kontakt med likesinnede.

Hostelling International har 39 vandrerhjem i hele Norge, også de store byene. I sovesal ligger prisene på fra 250,- pr. person, men det er også mulig å bo på eget rom for en litt høyere pris. Velger du å kjøpe et medlemskap hos Hostelling International, som kun koster 150,-, får du ytterligere 10% rabatt på overnatting i Norge. Medlemskapet er internasjonalt og der er massevis av fordeler også for overnatting på vandrerhjem/hosteller i utlandet.

Bed & Breakfast og Gårdsferie

Mange steder kan du leie deg et enkelt rom langs landeveien eller på en av de mange gårdene som finnes spredd utover landet. Dette er ypperlig for deg som ønsker autentiske opplevelser og komme tett på hverdagslivet i ulike deler av landet. Prisene for overnatting varierer selvsagt etter standard og beliggenhet, men du kan finne dobbeltrom ned i 4-500,- for en natt. Da er som oftest frokost også inkludert. Finn oversikt over noen av de mange tilbyderne av gårdsferie og Bed & Breakfast her.

Hos Hanen kan du finne flere spennende overnattingsmuligheter i flere prisklasser, også rimelige. For eksempel kan du overnatte i gamle stabbur, koselige rorbuer, bortgjemte fjellstuer, staselige herregårder eller eksklusive boutiquehotell. I utvalget finnes både gjestegårder, hytter og feriehus, Bed & Breakfast, Seter- og fjellstuer og vanlige hoteller. Du finner også en oversikt over plasser i nettverket som tilbyr overnatting for deg som reiser med bobil, campingvogn eller telt.

Kom tett på hverdagslivet med en gårdsferie

Fricamping

Camping i det fri er vel den aller rimeligste, og også mest naturnære overnattingsalternativet for den som ønsker å oppleve Norge tett på elementene. I prinsippet er det lov å sette opp telt hvor som helst i naturen takket være den unike Allemannsretten som er gjeldende i Norge, Finland og Sverige.

Allemannsretten i Norge gir i praksis alle rett til å ferdes og oppholde seg i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen. Denne retten sikrer dermed også at man kan overnatte i telt i naturen så lenge man forholder seg til et knippe regler. I utgangspunktet må overnatting eller telting kun skje mer enn 150 meter unna bebodd hus eller hytte, med noen unntak i kystnære områder. Det er ikke lov å telte på innmark, dvs. områder som gårdsplasser, hustomter, dyrket mark og liknende areal hvor allmenn ferdsel vil være til bry for eier av grunnen. All bruk av naturen må selvsagt foregå på en hensynsfull måte, og ferdes sporløst, og ikke skade naturen eller forstyrre dyrelivet. Motorisert ferdsel i naturen inkluderes ikke av allemannsretten.

Dersom det planlegges å ligge i telt mer enn to døgn på samme sted, må du innhente tillatelse fra grunneier. Det er ikke nødvendig med en slikt tillatelse om du overnatter langt fra bebyggelse eller på høyfjellet.

Allemannsretten gir oss også rett til å høste fra naturen, som for eksempel plukke bær, sopp, ville urter og blomster. Fiske i ferskvann og elver samt jakt innbefattes ikke i allemannsretten, og krever som regel tillatelse fra grunneier, mens sportsfiske i saltvann i utgangspunktet er fritt fram. Fricamping kombinert med høsting fra naturen er dermed en svært så økonomisk måte å oppleve Norge på under en feriereise på budsjett. Egne regler for plukking av molter i Nordnorge gjelder.

Ønsker du å tenne bål når du fricamper for å få varme eller koke mat, er det regler som gjelder. I sesongen mellom 15. april og 15. september er det ikke lov å tenne bål i skogsnære områder, men å tenne båt i strandkanten som ikke skader underlaget eller forårsaker brannfare er lov. Reglene gjelder også for grilling om det ikke gjøres på en forsvarlig måte.

Les også: Telttur på fjellet eller langs kysten i sommer

Følg de T-merkede rutene i fjellet for å finne gode og trygge plasser for fricamping

DNT hytter (Den norske turistforening)

Visste du at der finnes over 500 DNT-hytter i hele Norge som du kan overnatte i for en forholdsvis rimelig penge? DNT-hytter er perfekt for dem som ønsker å vandre i og oppleve den norske naturen, men vil ha en viss form for komfort underveis. Standarden på tilbudet avhengig av hvilken type hytte det er, og i utgangspunktet kan hvem som helst benytte hyttene. For de ubetjente hyttene må minst en i følget være DNT-medlem, da disse som regel er låst, enten med DNT standardnøkkel som disponeres av medlemmer, eller spesialnøkkel som kun fås hos det lokale DNT laget.

Les også vår komplette guide til å benytte DNT-hytter

DNT hyttene kommer i tre ulike kategorier: Ubetjent, selvbetjent og betjente hytter.

  • Ubetjent hytte – De ubetjente hyttene er som regel forholdsvis små hytter med 5–25 sengeplasser. Her finner du senger og dyner/tepper, kokemuligheter med kjeler, dekketøy og ved.
  • Selvbetjent hytte – De selvbetjente hyttene kommer i tillegg til senger og dyner og kokemuligheter med et matvarelager med middagsretter, pålegg, knekkebrød m.m. som kan kjøpes på hytta. Noen av de selvbetjente hyttene har hyttevakt i sesongene, dvs. at noen er der hele tiden for å påse at alt fungerer som det skal. Hyttevaktene kan også være behjelpelig med turforslag eller være en form for støtte om du er nybegynner i bruk av selvbetjente DNT hytter.
  • Betjent hytte – De betjente hyttene har stort sett enkel men god standard med strøm, dusj og tørkerom for turtøy. De drives av et vertskap i sesongen som også sørger for matservering på hyttene. Ofte serveres det en god frokost med muligheter for påfyll av termos og smøring av matpakke, og som regel en treretters middagsmeny om kvelden. De fleste har vin/øl-rettigheter. Noen selvbetjente hytter har også en enkel ala carte meny. Flere av de betjente hyttene har et ubetjent eller selvbetjent tilbud utenfor sesong, og kan brukes om du har DNT standardnøkkel.

Som DNT-medlem får du rabatter på overnatting og servering på hyttene. Planlegger du mer enn 3 overnattinger har du stort sett tjent inn igjen medlemsprisen.

Fricamping i nærheten av DNT hyttene

Visste du at du også kan fricampe i nærheten av DNT hyttene? Du må forholde deg til regelen om 150 meters avstand, om ikke annet er beskrevet ved den enkelte hytte. Camper du i nærheten av hyttene kan du benytte deg av fasilitetene på hytten på dagtid, som kjøkken, toalett etc., forutsatt at du betaler for et såkalt dagsbesøk til hytten. Ønsker du kun å kjøpe proviant fra hyttens matlager, betaler du ikke for noe mer enn den maten du kjøper.

Nørdstedalseter er en betjent DNT hytte i påske og sommersesongen

Hytter til leie

Inatur Norge AS eies blant annet av Statskog SF, Norges fjellstyresamband og Norges Jeger og Fiskerforbund. På deres hjemmeside finner du koselige hytter til leie over hele landet til priser helt ned i 100 kroner pr. natt for to personer for de hyttene med helt enkel standard. De fleste ligger på mellom 400-1000 avhengig av beliggenhet og standard.

Mange av hyttene har godt med sengeplasser, så pris pr. person blir forholdsvis lav om dere er en familie eller vennegjeng på tur. Noen av hyttene kommer også med rettigheter til fiske i nærliggende vann, så her kan du slå du to fluer i en smekk med både overnatting og mat, om du har fiskelykken med deg.

Fyrtårn og hytter langs norskekysten

Vil du ha en litt annerledes ferie kan du overnatte i fyrtårn, hytter og andre enkle overnattingssteder langs hele norskekysten via Kystleden.  Prisene og reglene for overnatting her varierer ettersom de enkelte enhetene ofte drives av en stiftelse eller lokalt lag. Noen tilbyr overnatting basert på sengepris, mens andre igjen har en fast pris på hele enheten. Til noen av fyrtårnene må man skaffe egen båttransport, mens andre har dette inkludert i prisen. Sjekk hvert enkelt sted for hvilke regler og begrensninger som gjelder.

Kjeungskjær fyr i Trøndelag er en av fyrtårnene langs Kystleden du kan overnatte i

Motell

Motell kan være en grei løsning for overnatting for både de som benytter kollektivtransport eller egen bil, og der finnes mange moteller spredd utover landet.  Overnatting på motell kan du få ned i ca. 500,- for to personer pr. natt i dobbeltrom, men det finnes også større enheter med mange senger, perfekt for familier, til en rimelig penge pr seng.

Budsjetthoteller og hotell i lavsesongen

Der finnes flere hotellkjeder med en klar budsjettprofil, som f.eks. SmarthotelP-Hotels  og Citybox  Disse er stort sett tilstede sentralt i de store byene. Felles for dem er at de har små og enkle rom, og er tilrettelagt for stor grad av selvbetjening. Priser ligger gjerne fra 7-800,- pr natt.

Flere av de store hotellkjedene tilbyr også rimelige rom om du er tidlig ute med bestillingen. Aller billigst får du selvsagt rommene utenom høysesongen eller om du følger med på salgskampanjene de har gjennom året. Hos Thon Hotels, som er til stede over store deler av Norge, kan du finne overnatting i dobbeltrom fra ca. 650,- pr. natt. Sjekk ut Thon Hotels sin lavpriskalender for å finne gode tilbud som passer dine reiseplaner.

Flere andre hotellkjeder har lignende prisnivå og kampanjer gjennom året.

Måltider under norgesferie på budsjett

Mat og drikke kan utgjøre en stor del av feriebudsjettet, men der finnes heldigvis mange rimelige løsninger for å holde magen mett uten å fire på kvaliteten.

Benytt de lokale dagligvarebutikkene

Å kjøpe og tilberede egen mat er den absolutt en av de rimeligste måtene å sørge for måltidene på din norgesferie. Over alt i Norge, i både storbyene og på landsbygden, finnes dagligvarebutikker med et godt utvalg matvarer til daglig bruk. I tillegg har de aller fleste også et utvalg lokalprodusert mat, slik at man kan teste ut lokale matvarer og mattradisjoner der man kommer. Enkel brødmat og pålegg som holder seg uten kjøleskap, som f.eks. tube-ost, litt frukt og snacks kan være en grei frokost og er praktisk å ha i sekken når du reiser rundt. Middag kan du enkelt tilberede på kjøkkenet i hytten, på stormkjøkken utenfor teltet eller på en av de mange tilrettelagte bål- og grillplassene.

Det å benytte de lokale dagligvarebutikkene langs din reiserute er også med på å sikre lokale arbeidsplasser og et bærekraftig lokalsamfunn.

Drikk friskt norsk springvann

Det beste og billigste tipset for å slukke tørsten er å drikke gratis springvann. Har du med deg påfyllbar vannflaske kan du enkelt fylle på flasken din over alt. Til og med på fjellet kan du fylle på flasken i rene bekker. Sjekk med de lokale om du er usikker på om vannet fra naturen kan drikkes.

Fiske og sanke fra naturen

Ha du tilgang til fiskestang kan det å fange egen fisk til middag være en billig og artig måte å skaffe mat på. I sjøen er sportsfiske gratis, og du kan i utgangspunktet fiske så mye du vil. I ferskvann og elver må du de aller fleste steder ha fiskekort eller annen tillatelse fra grunneier for å kunne skaffe deg selvfisket middagsmat.

Plukking av bær og sopp i naturen er også en helt gratis måte å skaffe mat på, og sikres av allemannsretten. I Nordnorge gjelder enkelte steder egne regler for plukking av molte, men selv her kan man uansett forsyne seg av molte som spises på stedet.

Ingenting er vel bedre enn egenfisket middag? Husk fiskekort!

Veikroer og bensinstasjoner

Langs veiene i Norge finnes der et stort utvalg veikroer som satser på å servere lokale matspesialiteter mikset med mer universelle retter som hamburgere og lasagne. Ofte er porsjonene rause og prisene overkommelige. Flere steder har de også egne barnemenyer eller du kan velge halv porsjon av rettene for en rimeligere penge. Sjekk gjerne ut kjeden Utvalgte hotell og spisesteder som har flere veikroer rundt om i Norge.

Også på bensinstasjoner over det ganske land kan du finne rimelige og gode matretter. Pølser og hamburger er populær som veimat og noen av kjedene har disse ned i priser som 25,- for pølser i brød og 59,- for hamburgere. Legg merke til at brus og annen drikke som regel er svært dyrt på bensinstasjonene, så det lønner seg å kjøpe dette på vanlig dagligvarebutikk.

Lavpris restauranter og kafeer

I de store byene og tettstedene finner man lavprisrestauranter og kafeer som serverer god mat for en rimelig penge. Søk for eksempel på Tripadvisor etter de rimeligste alsternativene i det området du befinner deg for å få oversikt.

Et godt tips er å se etter restauranter nær studieplasser eller arealer med typiske studenthjem. I disse områdene er det som regel noen restauranter som retter seg inn mot studenter med begrenset økonomi.

Også hos hurtigmatkjedene som for eksempel Mc Donalds kan du få et komplett måltid for en forholdsvis rimelig penge. Husk også at på alle restauranter og kafeer er det billigere om du velger å ta med deg maten enn om du spiser i lokalene.

Kjøpe og nyte alkohol på budsjett i Norge

Mange utenlandske turister er svært overrasket over det høye prisnivået på alkohol i Norge, spesielt om det kjøpes på en restaurant eller i en bar. Prisnivået på alkoholholdige drikker på Vinmonopolet og i dagligvarebutikker er derimot ikke så avskrekkende, så om du ønsker å nyte et glass og ikke har satt av de helt store budsjettene til dette, kjøp det i butikk.

Velger man å kjøpe alkohol utenfor skjenkesteder må man forholde seg til norsk lov om alkoholkonsum som sier at det ikke er lov å nyte alkohol på offentlig plass. Det vil si at alkohol i utgangspunktet ikke kan nytes i parker, i skiløypen, på vandretur eller på rasteplasser, selv om mange gjør det. Om man ikke er til sjenanse for andre og har drikken diskret plassert skal de likevel mye til for at man blir stoppet eller bøtelagt.

Legg merke til at reglene håndheves noe ulikt på ulike plasser i landet, og at man i Oslo fremstår mye mer positivt til at det nytes alkohol på en diskret måte i parkene, enn det for eksempel gjøres i Bergen.

Aktiviteter og opplevelser på budsjett i Norge

Naturopplevelser i Norge er helt gratis, og både korte og lange turer i naturen kan gi deg utallige positive opplevelser som sitter i minnet for resten av livet. En vandreferie i fjellet kan også tilpasses budsjettet ditt, og du kan velge fricamping eller å bo på betjente DNT hytter, alt etter hva lommeboken tillater. Velg gjerne en kombinasjon av begge slik at du får noen gode måltid mat og en dusj innimellom.

Har du valgt en mer urban norgesferie? Der er også mange gratis eller rimelige attraksjoner og kulturopplevelser i Norge som er verdt å se nærmere på for deg som reiser på norgesferie på budsjett. Her er noen eksempler fra de største byene.

Vandretur på Hardangervidda

Gratis og rimelige ting å gjøre i Oslo

I Oslo kan du helt gratis ta en tur og sjekke ut alle de flotte skulpturene i Vigelandsparken, eller hva med å nyte alle plantene og blomstene i Botanisk hage? Der er også massevis av flotte parker du kan tilbringe noen timer i. Er du interessert i kunst kan en gratis omvisning i Oslo Rådhus være midt i blinken. Her er det utallige fresker og malerier av bl.a. Edvard Munch. Selvsagt bør dere spasere en tur på taket av Operahuset. Ta trikken opp til Holmenkollen eller hiv dere på en av de mange båtene for å komme ut i Oslos skjærgård. Fantastisk utsikt over Oslo og masse flotte skulpturer får du også fra Ekebergparken. En vandretur langs Akerselva er også noe man bør få med seg, i hvert fall om man er interessert i historien om hvordan den industrielle revolusjonen forandret denne delen av byen.

Kjøper du deg et Oslo Pass kan du kjøre gratis med kollektivtransport i hovedstaden samt komme gratis inn på de fleste museer. Du får også rabatter på mange attraksjoner, sightseeing og aktiviteter.

Gratis og rimelige ting å gjøre i Bergen

I Bergen er en spasertur på den historiske Bryggen et must, og er du av den spreke typen kan du vandre opp fjellsiden helt til toppen av Fløyen. Her ligger det massevis av turløyper, lekeplass for barna og små tjern som du kan padle og bade i om sommeren. Å spasere på Bergenhus festning er også gratis for publikum med mindre der er arrangementer eller konserter der, og selvsagt er en opplevelsestur på Fisketorget noen man må oppleve i Bergen. Nordnesparken og Nygårdsparken er flotte rekreasjonsområder, og liker du en mer hipp stemning er Skostredet stedet for både window shopping, handle no waste varer eller nyte et glass på en av de mange serveringsstedene.

Også i Bergen kan du kjøpe et kort som gir deg gunstige fordeler. Med Bergenskortet får du gratis buss og bybane i regionen, gratis adgang eller sterkt redusert pris på en rekke museer, og rabatter på attraksjoner, aktiviteter og guidede turer.

Les mer om Bergenskortet her

Bryggen i Bergen

Gratis og rimelige ting å gjøre i Stavanger

En spasertur i Gamle Stavanger, med koselige, hvite trehus er en ting du absolutt må få med deg. Stavanger har også masse vakker gatekunst, så vær forberedt på mange stilige visuelle opplevelser når du vandrer i gatene. En spasertur rundt Breiavatnet midt i sentrum er også ren rekreasjon.

I Stavangerregionen finner du også noen av de mest spektakulære utkikkspunkter og naturlige attraksjoner, for eksempel Kjæragbolten og Preikestolen, så legg gjerne inn en dag eller to for å gå til en eller begge disse.

Gratis og rimelige ting å gjøre i Trondheim

I Trondheim kan du også spasere i historiske omgivelser i Bakklandet, et område med vakker, fargerik trehusbebyggelse. Fra Bakklandet kan du krysse over den gamle Bybroen og få fantastisk utsikt mot de gamle sjøbodene som ligger på rad og rekke. Om du tar trikken opp til Lian kan du nyte naturen gjennom en av de mange vandrestiene som finnes her. Kristiansten festning er det perfekte rekreasjonsstedet, og Svartlamoen er stedet for de alternative. Du bør også inkludere en spasertur langs Nidelven og se alle de spennende tingene du kan oppdage der eller ta en tur i Ringve botaniske hage.

I Trondheim kan du også kjøpe et fordelskort, Trondheim City Card, for å få tilgang på en rekke rabatter og fordeler på opplevelser, attraksjoner, museer, kafeer, restauranter og butikker.

Utsikt fra den gamle bybroen i Trondheim

Ha en fantastisk, bærekraftig norgesferie på budsjett! 

 

Ser du noe som mangler eller er feil i oversikten, eller har du flere tips som kan gjøre en norgesferie både bærekraftig og rimelig? Send oss gjerne en mail contact(a)letsgetlost.no med dine innspill. 

Annonse

Relaterte innlegg

Janicke Hansen

Janicke Hansen

Skribent og fotograf

Janicke Hansen er skaperen av adventure reisebloggen "Let's get lost" og startet bloggen i 2011 (opprinnelig "Norske reiseblogger") Hun driver idag sitt eget konsulentfirma med fokus på destinasjonsmarkedsføring, digital historiefortelling og innholdsproduksjon, og samarbeider med mange internasjonale og norske destinasjoner og reiserelaterte merkevarer. Janicke er internasjonal foredragsholder og reiser verden rundt for å dele sin erfaring. Hun startet, og driver, det Nordiske influenserbyrå og nettverket NordicTB.com sammen med en god kollega i Sverige, og er partner i Nettferd.no. Janicke var tidligere President i det internasjonale reisebloggernettverket "Professional Travel Bloggers Association" (PTBA)