På jakt etter nordlys og hval med Arctic Expedition

av | Adventure, Naturopplevelser

På jakt etter nordlys og hval med Arctic Expedition

Kulden biter i kinnene, men jeg merker det nesten ikke engang. Jeg er i paradis her jeg sitter i en liten gummibåt omgitt av spekkhuggere, knølhvaler, ørn, tusenvis av måker og et knippe fiskebåter. Fjellene stikker spisst opp av sjøen og omkranser fjorden. Noen tynne skyer i det fjerne reflekterer blekrosa morgenstråler mot meg i den kalde arktiske luften. Jeg knipser et nytt bilde idet en av de mektige spekkhuggerne bryter vannflaten og viser frem de kritthvite flekkene på den sorte og glinsende kroppen, før den forsvinner ned i dypet igjen. Jeg er på tur i gjemte fjorder utenfor Tromsø med Arctic Expedition, og møtet med dyrelivet er ett av mange høydepunkt.

Promosamarbeid

En 4 dagers ekspedisjonstur med skipet Quest

På ekspedisjonsturer i de gjemte fjorder utenfor Tromsø med Arctic Expedition benyttes skipet Quest. Skipet er knappe 50 meter langt og har 26 doble lugarer. Quest er et forholdsvis lite ekspedisjonsskip som ble bygget i 1992 og gjennomgikk i 2018 sin andre store renovering. Skipet fremstår nå som et moderne og funksjonelt skip tilpasset spennende ekspedisjonsturer i arktiske strøk.

Turen jeg deltok på både startet og endte i Tromsø, og i løpet av de 4 dagene jeg var om bord på skipet, oppholdt vi oss i fjordene og havområdene rundt Tromsø. Siden ekspedisjonsturen ble foretatt i begynnelsen av januar, var det mørketid. Mørketid i nord betyr at det er mørkt stort sett hele døgnet, men mellom kl. 10 og 14 var det et slags dagslys og skumring i det området jeg var. Mørket setter både sine begrensninger og har sine fordeler på slike turer. For de aktivitetene som krevde lys gjaldt det derfor å time og utnytte de få timene som var tilgjengelig, mens de mørke timene ble brukt til lengre transportetapper, foredrag, landekskursjoner og nordlysjakt.

Hver dag hadde vi et oppsatt program, med faste tider for måltider, møter, ekskursjoner og foredrag. Der var også masse tid til å nyte utsikten til den ville naturen fra observasjonsloungen på båten mens vi beveget oss rundt mellom fjorder og øyer, eller bare slappe av i lugaren.

Unike opplevelser og læring i fokus

På en ekspedisjonstur med Arctic Expedition står både opplevelser og læring i fokus. Målet er å utforske og dypdykke inn i ulike aspekter av den arktiske naturen, kulturen, dyrelivet, historien og hverdagslivet. Turen og dens opplevelser er et mål i seg selv, og ikke bare en transportetappe mot et bestemt sted.

Denne formen for oppdagelsesreise gir stor frihet for ekspedisjonsteamet som organiserer hele programmet. Selv om hver dag har en satt timeplan, ser kapteinen og ekspedisjonsteamet an vær, vind og andre forhold, og kan hurtig endre kurs eller velge en annen rute om forholdene tilsier det. Sånn sett kan de tilrettelegge på best mulig måte for gode opplevelser. Fleksibilitet er en stor fordel og nødvendighet spesielt når det gjelder de mer flyktige opplevelsene, slik som nordlys og hvalobservasjoner, som var hovedtema for ekspedisjonsturen jeg deltok på.

Oppdrag hval og dyreliv

Som nevnt var ett av hovedtemaene for min ekspedisjonstur å observere hval. For å ha størst mulige forutsetninger for å oppnå dette ankom vi fjorden som de mest sannsynlig oppholdt seg i tidlig på morgenkvisten, mens det fremdeles var mørkt. I morgentimene kunne skipet ankre opp og skape minst mulig forstyrrelser med motordur og bevegelse i sjøen senere. Når det så begynte å lysne tok vi på oss kjeledresser og redningsvest, varme klær, luer og hansker og la i vei mot midten av fjorden i en lettbåt. Flere fiskebåter var allerede på plass og hadde akkurat startet med å slippe ut nettene sine. Lyden fikk noe til å skje i fjorden.

Matsignalet går!

Trinsen på nettet laget en klingelyd når fiskebåtene slapp ut nettet, og vi kunne se at hvalene begynte å strømme til. Det virket som om lyden fungerte som et matsignal. I små og store flokker satt både spekkhuggere og knølhvaler kursen mot området lyden kom fra, og finnene på ryggen kunne sees tydelig der de beveget seg opp og ned av vannet mens hvalene svømte mot og begynte å sirkle rundt fiskebåtene. De visste tydeligvis hva som ventet. Fisk. Fisk i stim og store mengder.

Det var ikke bare hvalene som visste at fiskebåtene betydde god tilgang på mat. Rundt båtene fløy det også hundrevis av måker og noen få ørner som i likhet med hvalene ventet på en godbit fra dypet denne kalde vintermorgenen.

Målet er å observere uten å forstyrre

Skal man oppleve de mektige hvalene tett på, må fokuset være å opptrå korrekt og med respekt for dyrene. Vi benyttet derfor små gummibåter og kjørte inn i området rundt fiskebåtene i avstand fra hvalene, slik at de ikke følte at vi jaget etter dem. Vi visste at hvalene ville bli tiltrukket av fiskebåtene, og ved å ligge helt i ro med avslått motor i noe avstand fra disse, forstyrret vi hvalene minst mulig i frokosten. Hvalene var likevel veldig nysgjerrig og svømte til tider veldig tett på båten vår, som om de ville se hva det var for noe.

Å få ta bilder og filme disse flotte dyrene var en stor opplevelse, selv om det også var en av de mest utfordrende jeg har vært med på. Man visste aldri når og hvor hvalene ville komme opp fra dypet, og med bølger, kulde og mye klær var det begrenset med bevegelsesfrihet i båten. Det var bare til å ha alle sanser åpne og forsøke å holde kamera rolig pekende mot vannoverflaten og håpe det ville komme en hval opp akkurat der.

Etter noen timer i lettbåt satt jeg igjen med en uforglemmelig opplevelse samt hundrevis av flotte bilder og videoklipp av mitt favorittdyr Spekkhuggeren, den mektige knølhvalen og de enorme flokkene med måker rundt fiskebåtene. Absolutt en god formiddag på sjøen!

Fakta om spekkhuggere

Jeg har alltid vært ekstremt fascinert av spekkhuggere. Det er i mine øyne noe helt spesielt med disse store og majestetiske dyrene, og jeg har blitt mer og mer nysgjerrig på dem etter hvert som jeg har blitt eldre. Spekkhuggere er sagt å være svært intelligente, noe som vises gjennom hvordan de kommuniserer med hverandre og bla hvordan de koordinerer seg under jakt på mat.

I perioden mellom oktober til februar befinner spekkhuggerne seg i områdene ved Tromsø. På denne tiden trekker de inn i fjordene ettersom mattilgangen er gunstig her på dette tidspunktet med blant annet store sildestimer tilgjengelig.
Spekkhuggerne er den største arten i delfinfamilien og er normalt mellom 8-9 meter lang og veier mellom 5 og 8 tonn, avhengig av om det er en han- eller hunhval. Ryggfinnen hos de største hannene kan bli opptil 2 meter høy. Spekkhuggeren lever også svært lenge og hunnene kan faktisk bli inntil 90 år gammel, selv om mer normal levealder er 30-50 år.

Spekkhuggere finnes i alle verdenshav og det er anslått at det finnes ca. 100.000 individer på verdensbasis. Flesteparten av disse oppholder seg i og rundt Antarktis, men det er beregnet at rundt 3000 dyr oppholder seg i Norskehavet og Barentshavet. Spekkhugger er ikke en rødliste art, men er fredet over store deler av verden, inklusiv i Norge.

Fakta om knølhval

Knølhval er en av sjøens kjemper, og har fått sitt norske navn etter noen vortelignende utvekster den har på hodet. På engelsk har den fått navn etter den lille pukkelen den har på ryggen, og kalles der «humpback whale». Hunhvalene kan bli noe større enn hanhvalene, og maksimal størrelse er hele 19 meter lengde med en vekt på 40 tonn. Mer normalt er rundt 12-14 meter med en vekt på mellom 25 og 30 tonn.

Knølhvalen er en leken art og er kjent for å hoppe opp av vannet, ofte med hele kroppen. Du kan bare tenke deg det synet når en 30 tonn tung hval spretter opp av vannet og treffer overflaten igjen med et digert plask! Dessverre fikk ikke jeg oppleve akkurat dette, men jeg observerte endel knølhval når de dukket opp av vannet med hodet, pukkelen, kroppen og til sist halefinnen som den løfter opp i været før den forsvinner ned igjen i vannet. Noen av knølhvalene var også ganske så tett på båten vår.

Det er beregnet at det finnes rundt 35.000 knølhval i verden i dag. Mellom 11.000 og 12.000 av disse holder til i Nord-atlanteren. Knølhvalene kan leve i opptil 50 år.

På jakt etter nordlyset

Selv om man vet hvor hvalene mest sannsynlig befinner seg, har man selvsagt ingen garanti for å observere hval på så nært hold som vi fikk gjøre. Det er heller ingen garanti for å oppleve nordlys under ekspedisjonen, selv om området er svært gunstig for nordlysobservasjoner om været skulle tillate det.

Hva er nordlys?

Kjært barn har mange navn, og Nordlys kalles også Polarlys, og på fagspråket Aurora Polaris. Aurora Polaris refererer til lysfenomenet som kan sees rundt både Sydpolen og Nordpolen, og disse kalles henholdsvis Aurora Australis for det i sør, og Aurora Borealis for det i Nord. For enkelhets skyld bruker jeg begrepet nordlys for å beskrive fenomenet og hvordan det oppstår.

Nordlys oppstår når elektrisk ladede partikler fra solen blir slynget mot jorden og fanges i magnetfeltet rundt polene. Partiklene avgir lys når de kolliderer med gassene i jordens atmosfære, og det kan sees fra jorden som nordlys. Ved kraftige solvinder, det vil si at solpartikler slynges i høyere antall og fortere enn vanlig, kan det oppstå kraftig nordlys. Ved å følge med på solvindene kan man dermed forutse til en viss grad hvor stor sannsynlighet det er for at nordlyset blir synlig.
Nordlyset opptrer i en slags oval rundt polene, kalt nordlysovalen. Dette området har ulik plassering om dagen og natten, og om natten er den plassert like over de nordlige delene av Norge. Dermed er det svært gunstige forhold for nordlysobservasjoner i denne delen av landet.

Nordlyset opptrer i flere fargenyanser, basert på hvor høyt opp i atmosfæren partiklene kolliderer. Den mest vanlige fargen på nordlys er grønt, men det kan også forekomme i hvitt, blått og lillatoner.

Nordlysvarsel og nordlysalarm

Den store fordelen med områdene i og rundt Tromsø er som nevnt at den såkalte nordlysovalen ligger plassert like over disse områdene på kvelds og nattestid, når det er på det mørkeste her nord. Slikt sett er det store muligheter for å se nordlys på klarværsdager, selv om det kan være svært uforutsigbart og noen ganger kun vare i noen få minutter. Selv om det ikke er noen garantier er jakten på nordlyset spennende i seg selv, og var også et av hovedtemaene på min arktiske vinter ekspedisjon med Arctic Expedition.

Selvsagt ville vi oppleve nordlyset, og for ekspedisjonsteamet var det derfor essensielt å følge med på hvordan utsiktene for nordlys var og hvordan forholdene endret seg utover kvelden og natten. Til dette brukte de både egne apper for mobil, som et værvarsel bare for nordlys, som viser langtidsutsiktene for at fenomenet skal oppstå. Selv med moderne teknologi tilgjengelig er det å observere himmelen likevel det aller viktigste. Både mannskap og ekspedisjonsteamet sjekket stadig og videreformidlet over høyttaleranlegget om de skulle observere nordlys. Skipet tilbød også en slags nordlysalarm om natten for de som skulle ønske det. Det vil si at du kan bli vekket av ekspedisjonslederne om det blir observert nordlys av betydning mens du sover.

Jeg ble vekket den ene natten av nordlysalarmen med beskjed om at der var noe aktivitet på himmelen. Det var ganske sterk vind og noe bølger, men jeg fikk pakket meg inn i varme klær utenpå pysjen før jeg tok meg opp og ut på observasjonsdekket. Her fikk jeg se det magiske lyset leke på himmelen over meg. Det var ikke så veldig sterkt lys denne gangen, men en flott opplevelse i seg selv å kjenne naturkreftene på kroppen samtidig som lyset spilte i grønntoner på en himmel fylt med stjerner. Heldigvis viste nordlyset seg en av de andre kveldene også når vi hadde en landekskursjon, og jeg fikk ikke bare oppleve det, men også foreviget det gjennom fotoapparatet.

Ett av foredragene som ble tilbudt om bord på båten handlet også om nordlyset, hvordan det oppstår og ikke minst om hvilken folketro, fortellinger og forestillinger som har vært forbundet med nordlyset oppigjennom tiden. Det å øke kunnskapen om fenomenet og hvordan det har blitt oppfattet i ulike kulturer gav en dypere innsikt til nordlyset, og var utrolig interessant og lærerikt.

Spennende landekskusjoner

Naturopplevelser er en stor del av ekspedisjonsturen, men også nordnorsk historie, hverdagsliv og kultur står i sentrum. Gjennom spennende foredrag på båten, besøk i små fiskevær og stopp hos ulike produsenter ble vi bedre kjent med landsdelen og livet nord for polarsirkelen.

Havnnes – det nordligste bevarte handelsstedet i Norge

Ett av landbesøkene under ekspedisjonen gikk til Havnnes, Norges nordligste bevarte handelssted som også den dag i dag er i drift. For å komme inn til Havnnes ankrer skipet opp i havnebassenget og det benyttes lettbåter for å frakte passasjerene inn til kaien. Alle blir utstyrt med kjeledress og flytevest for en sikker overfart.

I Havnnes kan man både lære mer om nordnorsk kystkultur, se utstilling om samenes liv, kultur og virksomhet i området, samt handle nødvendige småting og dagligvarer fra en landhandler som holder åpent. Landhandleren er på mange måter livsnerven i dette lille samfunnet, og sørger for at de som bor der får både sende og motta pakker, gjøre bankærend, handle dagligvarer, ferskt brød og dagens aviser. Hos landhandleren kan man også kjøpe bensin til bilen og diesel til båten. Der bor rundt 50 personer i Havnnes om vinteren, noen flere om sommeren.

En kuriositet i Havnnes er å se eksempler på hvordan husene langs kysten ofte ble malt i tidligere tider. Hvitmaling var den fineste og dyreste, og ble derfor benyttet på de sidene av huset som var synlig ut mot havnen, der de fleste ankom fra. Den billige rødmalingen ble benyttet på de resterende veggene. Flere av husene i Havnnes er fremdeles malt på denne måten, og noen av dem er også fredet av riksantikvaren. Noe av årsaken til fredningen er at bygningene er noen av få som fremdeles er bevart i denne landsdelen etter andre verdenskrig. Troms og Finnmark ble hardt rammet under den tyske evakueringen i 1944, og de aller fleste bygninger og fiskevær ble brent i denne prosessen. Havnnes ble bevart fordi tyskerne mente det hadde kunstnerisk verdi. Dette lille fiskeværet er dermed også ett av de få komplette og autentiske stedene i denne landsdelen med lange historiske røtter.

Et besøk hos Aurora Spirit – verdens nordligste destilleri

Selv i arktiske strøk blomstrer både kreativitet og gründervirksomhet, og på vårt ekspedisjonsprogram var også et besøk hos verdens nordligste destilleri. I likhet med besøket i Havnnes ble vi fraktet inn til land med lettbåter, mens skipet lå ankret opp i fjorden utenfor.

Verdens nordligste destilleri heter Aurora Spirit og ligger plassert på Årøybuktneset i en tidligere NATO bunkers som ble forlatt etter at den kalde krigen endte. Der er også bygget et moderne besøkssenter over bunkersen, slik at de har mulighet til å ta imot gjester og tilby lokaler til ulike events og tilstelninger. Bygget ligger på en liten høyde og har vakker utsikt mot de berømte Lyngenalpene gjennom store panoramavinduer.

Hos Aurora Spirit produserer de både vodka, akevitt, gin og whisky under merkenavnet Bivrost, et navn som vikingene hadde på nordlyset. Destilleriet ble åpnet i 2016 men har allerede rukket å bli kjent for å levere produkter av høy kvalitet. Under besøket vårt fikk vi omvisning både i produksjonslokalene og i lagringslokalene, og vi avsluttet omvisningen med en aldri så liten smaksopplevelse.

Matopplevelser basert på lokal tradisjonsmat

Maten står selvsagt også i fokus på en ekspedisjonstur, for som man vet «uten mat og drikke, duger helten ikke». Alle måltidene på skipet ble inntatt i fellesskap i restauranten, og rettene var i stor grad preget av lokal mat og mattradisjon. Frokost og lunsj ble servert som fyldige buffeter med både varme og kalde retter, mens middag ble servert som 3-retters middag hvor man kunne velge mellom dagens vegetar- fisk- og kjøttrett både som forrett og hovedrett, samt fra et utvalg ulike desserter. Skulle ikke dagens retter falle i smak var det også tilbud om mer standardiserte, internasjonale retter, så her gikk ingen sulten fra bordet.

I Panoramaloungen var det hele tiden tilgjengelig et utvalg varme drikker, og om kvelden var det mulig å kjøpe øl, vin og mineralvann fra baren der. Den fungerte derfor som et naturlig samlingspunkt for både sosialisering og læring gjennom spennende foredrag og egne observasjoner.

Bestill din ekspedisjonstur med Arctic Expedition

Kunne du tenkt deg å oppleve arktisk natur, dyreliv, kultur og hverdagsliv? Arctic Expedition tilbyr spennende ekskursjoner og ekspedisjonsturer i arktiske strøk både sommerstid og vinterstid, og arrangerer både dagsturer med rib-båt og fiskebåt samt turer over flere dager med ett av sine fire skip. Du kan også foreta landfaste ekskursjoner og ekspedisjoner med Arctic Expedition, for eksempel med snøskuter eller hundeslede. Alle turene de tilbyr tar utgangspunkt fra Tromsø, Porsanger, Alta, Lofoten eller Svalbard. Sjekk den komplette listen over arktiske opplevelsesturer, og book ditt neste arktiske eventyr her.

Denne reisen ble foretatt som et del av et samarbeidsprosjekt for å markedsføre alle de spennende ekspedisjonsreisene og dagsturene Arctic Expedition tilbyr. Alle meninger og holdninger er som alltid mine egne.  

This post is also available in: English

Annonse

Relaterte innlegg

Janicke Hansen

Janicke Hansen

Skribent og fotograf

Janicke Hansen er skaperen av adventure reisebloggen "Let's get lost" og startet bloggen i 2011 (opprinnelig "Norske reiseblogger") Hun driver idag sitt eget konsulentfirma med fokus på destinasjonsmarkedsføring, digital historiefortelling og innholdsproduksjon, og samarbeider med mange internasjonale og norske destinasjoner og reiserelaterte merkevarer. Janicke er internasjonal foredragsholder og reiser verden rundt for å dele sin erfaring. Hun startet, og driver, det Nordiske influenserbyrå og nettverket NordicTB.com sammen med en god kollega i Sverige, og er partner i Nettferd.no. Janicke var tidligere President i det internasjonale reisebloggernettverket "Professional Travel Bloggers Association" (PTBA)