Historiske vandreruter i Norge

av | Adventure, Fottur

Vandring i Aurlandsdalen (Foto: Sverre Hjørnevik – VisitNorway.com)

Historiske vandreruter i Norge

Visste du at der finnes 11 utvalgte vandreruter i Norge som i tillegg til å gå gjennom flott natur også byr på en historisk vandring på gamle ferdselsveier? Historiske vandreruter er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening og Riksantikvaren, og formålet med samarbeidet er å gjøre gamle ferdselsveier bedre kjent og mer brukt. De 11 utvalgte rutene gir vandrende flotte friluftsopplevelser i kombinasjon med områder med en unik kulturarv.

De historiske vandrerutene går både i høyfjellslandskap med spor etter tidligere tiders fangst, langs flyktningeruter fra krigen, og i kulturlandskap i nærheten av bebyggelse. Alle steder er det spor etter folk som har vandret ruten før, og det finnes rester etter deres liv og gjøremål.

Også stiene i seg selv kan fortelle en historie, blant annet om en helt annen utnyttelse av naturressursene enn i dag. Under finner du en oversikt over alle de 11 historiske vandrerutene, terreng de går i, historien som er knyttet til og lenker til mer informasjon om hver rute samt turkart.

Les også: Hit vil vi gå på tur med ryggsekk!

Historisk vandrerute Aurlandsdalen

Historisk vandrerute Aurlandsdalen er den del av vandreruten som ligger i den nederste delen av Aurlandsdalen. Ruten går fra Østerbø som ligger 820 meter over havet, til Vassbygdi som ligger ca. 80 meter over havet. Turen er en beregnet som en dagsmarsj på 6-7 timer.

På denne strekningen merkes lite av den store kraftutbyggingen som foregikk her i dalen på 1970/80-tallet. Stien går langs gjel og juv, gjennom utsprengte kløfter og på murer omkranset av istykkerrevne fjellformasjoner. For mest spektakulær turopplevelse anbefales det å gå ned dalen, selv om det selvsagt er en flott opplevelse og gå oppover dalen også.

Les også mer om historisk vandrerute Aurlandsdalen på Lokalhistoriewiki her

kart historisk vandrerute aurlandsdalen

Følg denne lenken for å komme direkte til kart over ruten i ut.no

Historisk vandrerute Flyktningeruta

Historisk vandrerute Flyktningeruta er en kombinasjon av flere ruter som ble brukt ut fra Oslo av kurérer og flyktninger under andre verdenskrig for å komme seg til frihet i Sverige under 2. verdenskrig.

Ruten som turløype er idag en 12 mil lang skiltet løype. Terrenget er tidvis ganske krevende med mye opp- og nedstigning, og flere steder er det lange etapper uten overnattingsmuligheter. Skal man gå hele ruta i ett strekk, må man derfor ha med telt eller sove under åpen himmel enkelte steder. 

Ved Øyeren hadde flyktningelosene båter og rodde over vannet. Dersom man i dag skal over vannet, må man avtale med noen som kan skysse. Enkelte strekninger er også på asfalt, så det kan være aktuelt å få skyss eller ta buss her.

Les også mer om historisk vandrerute Flyktningeruta på Lokalhistoriewiki her

Kart historisk vandrerute flyktningeruta

Følg denne lenken for å komme direkte til kart over ruten i ut.no

Historisk vandrerute Telegrafruta

Historisk vandrerute Telegrafruta er en vakker og lett turrute som følger den nedlagte
telegraflinjen over Saltfjellet.

Etter fullføringen av telegraflinjen ble telegrafstuene reist, slik at oppsynsmenn og
vedlikeholdsarbeidere skulle ha husly under arbeidet. Telegrafstuene var opprinnelig fem hytter fordelt over Saltfjellet, og ble også brukt av turister, fiskere og rallare, samt
fra tid til annen av Telegrafverkets høyere funksjonærer. To av de gamle telegrafstuene er nå gjort om til turisthytter.

Telegrafruta er totalt rundt 6 mil lang, og går i fint og lettgått fjellterreng på sommerstid. Om vinteren er det mulig å gå ruten på ski. Om du går hele Telegrafruta krysser man polarsirkelen underveis.

Les også mer om historisk vandrerute Telegrafruta på Lokalhistoriewiki her 

Les også: Her finner du Via Ferrata klatreruter i Norge

kart historisk vandrerute telegrafruta

Følg denne lenken for å komme direkte til kart over ruten i ut.no

Historisk vandrerute Jotunheimen

Historisk vandrerute Jotunheimen er en krevende tur å gå. Høydeforskjellene er store, og både Bukkelægeret og stigningen fra Gjende opp i Svartdalen er bratte. Om du skal gå hele ruten, som er beregnet til 4 dagsetapper, kan du sende bagasjen din med rutebåtene på Gjende og Bygdin, slik at du kun bærer dagstursekk på ryggen underveis. Rutebåtene gjør det også enkelt med adkomst til turisthyttene underveis på turen.

Ruten er rundt 60 kilometer lang, og noen av disse stiene var de første stiene som ble vardet av Turistforeningen. Varden som markerer nedstigningen til Besseggen fra Veslefjell var faktisk den aller første som ble merket med rødmaling for at den lettere skulle ses i tåka.

Les også mer om historisk vandrerute Jotunheimen på Lokalhistoriewiki her

kart historisk vandrerute Jotunheimen

Følg denne lenken for å komme direkte til kart over ruten i ut.no

Historisk vandrerute Jacobineruta

Historisk vandrerute Jacobineruta er en rute som går både til lands og til vanns. Ruten er oppkalt etter en av de barskeste “Færgemænd” Jacobine som var en viktig representant for den utstrakte fergevirksomheten over Drøbaksundet. Hun fraktet folk over sundet i all slags vær, selv som enke og eneforsørger til sine 8 barn.

Jacobineruta er egentlig 4 ulike strekninger eller turforslag, med hvert sitt historiske tema. Del 1 er en historisk vandrerute i Drøbak by, del 2 tar for seg forsvarshistorien i området, del 3 har fokus på fjordkryssing og del 4 er viet til fiskerihistorien i området. . Del 1 og 4 er rene fotturer, mens de to andre er en kombinasjon av fottur og transport på vannet.

Les også mer om historisk vandrerute Jacobinerruta på Lokalhistoriewiki her

kart historisk vandrerute jacobinerruta

Følg denne lenken for å komme direkte til kart over ruten i ut.no

Historisk vandrerute Reisadalen

Mesteparten av Historisk vandrerute Reisadalen går gjennom Reisa Nasjonalpark. Reisadalens landskap, med den trange dalen og sine mange små og store fossefall, har gjennom alle tider fasinert og inspirert de besøkende. Selve ruten går fra Saraelv, langs Reisaelvas bredde, til elvas kilde ved Reisavannet/ Ráisjávri i Nordreisa kommune.

Reisadalen har vært, og er, viktig for den fastboende kvenske, samiske og norske befolkningen, i tillegg til reindriftssamene. Det finnes derfor mange kulturminner, stedsnavn og historier knyttet til ferdsel og bruk av landskapet.

Les også mer om historisk vandrerute Reisadalen på Lokalhistoriewiki her

kart historisk vandrerute reisadalen

Følg denne lenken for å komme direkte til kart over ruten i ut.no

Historisk vandrerute Brudleruta

Historisk vandrerute Brudleruta er en gammel ferdselsvei mellom Sirdal og Kvinesdal. Ruta inneholder mange interessante kulturhistoriske spor, og går gjennom et vakkert heilandskap.

Navnet Brudle stammer fra en gammel skikk fra 1600-tallet i Agder hvor brudefølgene la en rad med steiner på bart fjell til minne om bryllupsdagen. Brudleruta starter ved Josdal i Sirdal kommune og passerer flere av disse steinsamlingene, som fremdeles er synlig og bevart den dag i dag. Disse er lokalisert på Sirdalsheie på vei til den tidligere veiløse gården Salmeli i Kvinesdal.

Ruten er lagt opp som en rundtur hvor det er mulig å starte enten fra Josdal eller
fra Salmeli.

Les også mer om historisk vandrerute Brudleruta på Lokalhistoriewiki her

kart historisk vandrerute brudleruta

Følg denne lenken for å komme direkte til kart over ruten i ut.no

Historisk vandrerute Finnskogrunden

Historisk vandrerute Finnskogrunden ligger på den sørlige delen av Finnskogen, og er omtrent 60 kilometer lang. Den følger stort sett sti i skogsterreng, men går også på noe grusvei og en liten del asfaltert vei. 

Under vandreturen på Finnskogrunden kan du oppleve Finnskogens særegne skogfinske historie og kultur, både gjennom kulturlandskapet, kulturminner og andre severdigheter. I tillegg opplever du variasjonene i naturen og skoglandskapet.

Finnskogrunden kan vandres i sin helhet med mange ulike startpunkt, men kan også gåes i kortere etapper. Det er også mulig å ta seg inn til enkeltpunkt på ruten som måtte være av interesse. Det finnes flere ubetjente turisthytter og andre overnattingsmuligheter langs ruta.

Les også mer om historisk vandrerute Finnskogrunden på Lokalhistoriewiki her

kart historisk vandrerute finnskogrunden

Følg denne lenken for å komme direkte til kart over ruten i ut.no

Historisk vandrerute Ferdselsvegen over Kamperhamrane

Historisk vandrerute Ferdselsvegen over Kamperhamrane går fra Sunndalen i Oppstryn og gjennom Rauddalen til setergrenda Framruste i Skjåk. Deler av ruta går over et bratt fjellparti som kalles Kamperhamrane, derav navnet på ruta. I den bratte fjell. I den bratte skråningen er det gamle oppmurte steintrapper, og på toppen møter man store siktevarder som har vist vei i mange hundre år.

Kamperhamrane er en krevende tur å gå, selv om de gamle steintrappene har blitt restaurert og gjør turen overkommelig for dagens turgåere.

Er du heldig kan du også observere villrein langs ruten, da det er to stammer med flere hundre dyr som holder til i Rauddalen og på Skridulaupen.

Les også mer om historisk vandrerute Ferdselsvegen over Kamperhamrane på Lokalhistoriewiki her

kart historisk vandrerute ferdselsvegen over kamperhamrane

Følg denne lenken for å komme direkte til kart over ruten i ut.no

Historisk vandrerute turistvegen over Folgefonna

Historisk vandrerute turistvegen over Folgefonna ble i sin tid bygget for å ta europeiske turister opp og over isbreen. Folgefonna ligger mellom to fjordarmer, Sørfjorden og Maurangerfjorden, i Hardanger, et attraktivt turistmål i over 200 år.

Ruten har en total lengde på ca. 25 kilometer og starter i Sunndal ved Maurangerfjorden og ender i Odda. Høyeste punkt på ruten er 1562 meter over havet.

MERK: Å ferdes på selve breen krever kunnskap om ferdsel på bre. For å kunne ta deg over breen må mand derfor ha godkjent brekurs og nødvendigutstyr, og/eller gå med brefører.

Les mer om historisk vandrerute Turistvegen over Folgefonna på Lokalhistoriewiki her

Kart historisk vandrerute turistvegen over folgefonna

Følg denne lenken for å komme direkte til kart over ruten i ut.no

Historisk vandrerute Stølsruta

Historisk vandrerute Stølsruta går gjennom et område med mange aktive stølslag med til sammen oppunder hundre støler i drift. Totalt er ruten rundt 65 kilometer lang, og går fra stølslagene i Nord Aurdal, via Vestre Slidre og til Vang på et mer eller mindre sammenhengende stølsområde på et fjellplatå.

Området har status som kulturhistorisk landskap av nasjonal verdi og utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Mye av turen ligger i åpent beitelandskap over tregrensa.

Valdres har i dag det største sammenhengende stølsområde med aktive støler i Nord-Europa, og her går dyrene fritt ute på beite hele dagen før de rusler hjem til kveldsmelking.

Les mer om historisk vandrerute Stølsruta på Lokalhistoriewiki her

kart historisk vandrerute stølsruta

Annonse

Relaterte innlegg

Janicke Hansen

Janicke Hansen

Skribent og fotograf

Janicke Hansen er skaperen av adventure reisebloggen "Let's get lost" og startet bloggen i 2011 (opprinnelig "Norske reiseblogger") Hun driver idag sitt eget konsulentfirma med fokus på destinasjonsmarkedsføring, digital historiefortelling og innholdsproduksjon, og samarbeider med mange internasjonale og norske destinasjoner og reiserelaterte merkevarer. Janicke er internasjonal foredragsholder og reiser verden rundt for å dele sin erfaring. Hun startet, og driver, det Nordiske influenserbyrå og nettverket NordicTB.com sammen med en god kollega i Sverige, og er partner i Nettferd.no. Janicke var tidligere President i det internasjonale reisebloggernettverket "Professional Travel Bloggers Association" (PTBA)