Skal du søke lån? Flytende rente er det billigste alternativet

av | Reisetips

Skal du søke lån? Flytende rente er det billigste alternativet

Skal du søke lån, men er usikker på om du burde velger flytende eller fast rente? Her ser vi litt nærmere på hvilke forhold som burde ligge til grunn for beslutningen din. I hovedsak vil flytende rente på lån være det billigste alternativet, gitt at styringsrenten holder seg noenlunde stabil de neste årene.

Annonse

Å binde renten på lån er noe veldig mange låntakere velger å gjøre hvert år. Det gjelder spesielt større lån til kjøp av bolig og nedbetaling av studielån. Å binde renten gir deg bedre økonomisk forutsigbarhet i hverdagen, men fører også med seg et par ulemper.

Slik bestemmes renten

Til å begynne med er det viktig å forklare hvordan bankene setter renten sin og hvilke prismekanismer det er som driver beslutningen.

Rentenivået i Norge kontrolleres av Norges Bank, ledet av Øystein Olsen. Den fastsettes hvert kvartal, og beslutningen er ment å være politisk uavhengig.

I media kalles det ofte for “styringsrenten”, og den viser til prisen som norske banker må betale for å låne penger fra sentralbanken. Styringsrenten omtales noen steder også som foliorenten, og er et viktig pengepolitisk verktøy for å kontrollere inflasjon og økonomisk aktivitet i Norge.

Norge har for øyeblikket en svært lav styringsrente sammenlignet med historiske tall. En skal ikke lenger tilbake i tid enn 1980-tallet, da norske husholdninger måtte betale effektive boliglånsrenter over 17 prosent. Derfor vakte det oppsikt da DNB for et par år siden valgte å tilby utvalgte låneprodukter med flytende rente under 2 prosent.

Med lav styringsrente har også aktiviteten i den norske økonomien styrket seg, med økende inflasjon og svekket kroneverdi. Til gjengjeld har vi sett en markant økning i boligprisene, grunnet billig tilgang på kapital og høy befolkningsvekst. Spørsmålet blir hvor lenge disse rentenivåene vil vare? Dette har nemlig svært mye å si for deg som planlegger å ta opp et lån.

Flytende rente er som regel det billigste valget

De historisk lave rentene har gitt gode økonomiske tider for de som valgte flytende rente på lån. I 1995 kunne du binde renten til en sats på 9,39%. Prisen har i dag falt til omkring 2,75%, med visse differanser mellom bankene.

Det er liten tvil om at flytende rente har vært det desidert billigste alternativet for de som har tatt opp lån de siste årene. For å kansellere en kontrakt om fastrente må du nemlig ut med et gebyr som kalles “overkurs”. Det er ment å dekke inn bankens tap ved at den løslater deg fra kontrakten.

Eksempel:

Du har et lån med 5 år gjenværende bindingstid til en rente på 3,5 prosent. Siden du inngikk avtalen har renten falt med 0,5 prosent.

Da må du kompensere banken for differansen mellom den gjeldende kursen for fastrente og hvor mange år du har igjen av bindingstiden. Sitter du med et lån på 1,5 millioner kroner og 5 års gjenværende tid vil du måtte betale:

5 * 7.500 kroner = 37.500 kr.

Dette er overkursen for å bryte avtalen.

Forbrukslån har ikke fastrente

Å binde renten kan på mange måter sammenlignes med å tegne forsikring på et lån, hvor du får en fast pris å forholde deg til over en gitt periode. Skulle sentralbanken heve styringsrenten vil ikke banken kunne kreve et påslag i rentekostnadene fra deg som låntaker, med de fordelene det medfører.

Ikke alle renteprodukter kan bindes, inkludert produkter som kredittkort og forbrukslån. Det betyr at banker som tilbyr lån uten sikkerhet kan heve renten sin, med det kravet at de varsler deg skriftlig minst 6 uker på forhånd.

For å finne Norges billigste lån uten sikkerhet kan du bruke billigeforbrukslån.no sin tabell. Det gjør deg bedre forberedt når du skal søke om et forbrukslån.

Til forskjell fra lån uten sikkerhet er det derimot mulig å binde renten på både studielån og boliglån innenfor de rammene banken tilbyr.

Bedre forutsigbarhet

Den største fordelen med fastrente er forutsigbarheten det medfører. Du forholder deg kun til ett tall over tid, uten risiko for høyere kostnader.

En annen fordel er det at kontrakten kan brytes, i bytte mot at du betaler inn overkursen. Å bryte kontrakten om fastrente er sjeldent noe som anbefales, med mindre du føler deg sikker på en ytterligere nedgang i rentenivået. Gitt at Norges Bank har varslet flere renteøkninger de neste årene er det lite sannsynlig at renten vil falle ytterligere.

For å se om det finnes billigere tilbud enn hva du betaler for øyeblikket kan du søke på nytt. Det koster ikke noe og du er ikke forpliktet til å takke ja hvis banken gir deg en bedre pris.

Andre løsninger

Du kan eventuelt velge å binde kun deler av et lån med fastrente og la den resterende andelen forbli flytende. På denne måten oppnår du en viss forutsigbarhet i den økonomiske hverdagen, der hvertfall deler av lånet ditt er knyttet opp mot et fast rentenivå.

Foruten å binde renten på hele eller deler av lånet kan du også velge en alternativ løsning. Det er å opprette en ekstra konto i banken. Sett opp faste trekk fra lønningsposen hver måned, ment å dekke den potensielle premien du ville betalt ved å binde renten. Skulle den flytende renten stige vil du ha en økonomisk buffer å falle tilbake på, uten at du får problemer med å dekke inn kostnadene.

Annonse

Relaterte innlegg

Reisetrender for 2021

Reisetrender for 2021

Bilferie og bobilferie er en av de sterke reisetrender for 2021. Foto Janicke Hansen / Let's get lostDet virker...

les mer
Janicke Hansen

Janicke Hansen

Skribent og fotograf

Janicke Hansen er skaperen av adventure reisebloggen "Let's get lost" og startet bloggen i 2011 (opprinnelig "Norske reiseblogger") Hun driver idag sitt eget konsulentfirma med fokus på destinasjonsmarkedsføring, digital historiefortelling og innholdsproduksjon, og samarbeider med mange internasjonale og norske destinasjoner og reiserelaterte merkevarer. Janicke er internasjonal foredragsholder og reiser verden rundt for å dele sin erfaring. Hun startet, og driver, det Nordiske influenserbyrå og nettverket NordicTB.com sammen med en god kollega i Sverige, og er partner i Nettferd.no. Janicke var tidligere President i det internasjonale reisebloggernettverket "Professional Travel Bloggers Association" (PTBA)