Når UD utsteder offisielt reiseråd

av | Reisetips

Når UD utsteder offisielt reiseråd

Hva betyr det at Utenriksdepartementet utsteder et offisielt reiseråd? Hvilken betydning har det for deg som reisende at et land, en region eller et område står på UD’s liste over offisielle reiseråd? Over 50 land og områder i verden står på listen med offisielle reiseråd av ulike grunner. Som oftest havner landene og områdene på listen om det er i krig eller det har oppstått en krigslignende tilstand i landet eller det har vært en naturkatastrofe med store innvirkninger på for eksempel infrastrukturen. Vi har sett nærmere på hvordan listen har direkte innvirkning på deg som reisende.

Hva er et offisielt reiseråd?

Et offisielt reiseråd er en reiseanbefaling som utstedes av Utenriksdepartementet gjeldende for norske borgere. Det utstedes kun offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. Offisielle reiseråd vurderes fortløpende etter en helhetsvurdering i det enkelte land og område. Siden reisende i utgangspunktet har ansvar for egen sikkerhet ved reiser gis opplysninger om generell risiko ved reise, som for eksempel å bli utsatt for kriminelle hendelser, tilfeldige terrorhandlinger og naturkatastrofer, ikke som offisielle reiseråd. Slike opplysninger som er av betydning for innreise og opphold i de ulike landene i verden, finnes som reiseinformasjon.

Hvorfor er det viktig å følge med på de offisielle reiserådene?

Høy risiko for liv og helse 

Først og fremst er det viktig å følge med på de offisielle reiserådene på grunn av din egen sikkerhet. Reiser til og i områdene som omfattes av UD’s reiseråd ansees som svært utrygge og med høy risiko for eget liv og helse.

Risiko for bortfall av bistand fra norske myndigheter

Velger man å reise inn i et område som UD fraråder reiser til, kan man ikke regne med å motta bistand fra norske myndigheter om man skulle komme opp i en vanskelig situasjon. Man påtar seg dermed et stort personlig ansvar.

Bortfall av reiseforsikring

Reiser man inn i et område UD fraråder reiser til gjelder som regel ikke din vanlige reiseforsikring lenger. For de aller fleste reiseforsikringer vil det fremgå av forsikringsavtalen at dersom området du reiser til står på UD’s reiserådliste, så reiser du dit på eget ansvar, og forsikringen vil ikke gjelde for denne reisen. Må du likevel reise inn i disse områdene kan du tegne spesielle forsikringer som kan gjelde for disse områdene.

Hva om du befinner deg i et område som det gis et offisielt reiseråd om?

Skulle du befinne deg i et område som UD plutselig fraråder reiser til, er det i utgangspunktet myndighetene i det landet du befinner deg i som skal ivareta sikkerheten og håndtere krisen, ikke norske myndigheter. De lokale myndighetene vil i mange tilfeller samarbeide med norsk utenrikstjeneste, forsikringsselskaper, turoperatører og andre for å bistå norske borgere, avhengig av krisens karakter og dimensjon.

Normalt sett vil flyselskapet eller turoperatøren sørge for å få de reisende trygt og hurtig ut av landet om dette er mulig. I særlige tilfeller kan også norske myndigheter yte bistand til utreise. Kostnadene ved bistand til utreise via norske myndigheter vil som regel måtte dekkes av den reisende selv.

Merk at om du er i et område som grunnet en uventet situasjon blir vurdert av UD som frarådet å reise til, vil reiseforsikringen din fremdeles kunne gjelde for eventuelle merutgifter ved en evakuering ut av området. Evakueringen må følge UD’s råd for at reiseforsikringen skal gjelde, og det forutsettes at området var fredelig ved innreise. Du vil ikke ha krav på erstatning eller andre ytelser via reiseforsikringen i disse tilfellene, da bestemmelsen om force majeure vil slå inn.

Når du har bestilt en reise til et område det utstedes offisielt reiseråd til

Har du bestilt en reise til et område UD etter en helhetsvurdering utsteder et reiseråd til, vil du normalt sett ha rett til å kansellere reisen uten at det koster deg noe. Dette avhenger imidlertid noe av hvor langt frem i tid reisen til det aktuelle området er. Ifølge pakkereiseloven har du rett til å avbestille reisen dersom det konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer eller andre liknende hendelser på eller i nærheten av reisemålet i løpet av de siste to ukene før avreise. Har du planlagte reiser lengre frem i tid er du avhengig av flyselskapet eller reiseoperatørens velvilje for å få kansellert reisen vederlagsfritt om du ønsker dette. Normalt sett vil reiseoperatører med planlagte reiser til slike områder kansellere kommende turer med en gang et offisielt reiseråd utstedes, og du vil automatisk få refundert dine utgifter.

Registrer deg på Utenriksdepartementets side når du reiser utenlands

Reiseregistrering er et frivillig tilbud fra Utenriksdepartementet til norske borgere om å registrere hvor de er på utenlandsreise. Registreringen gjør det enklere for norske myndigheter å komme i kontakt med, og ha oversikt over, norske borgere i utlandet om en krise eller uventet situasjon skulle oppstå.

Annonse

Relaterte innlegg

Reisetrender for 2021

Reisetrender for 2021

Bilferie og bobilferie er en av de sterke reisetrender for 2021. Foto Janicke Hansen / Let's get lostDet virker...

les mer
Janicke Hansen

Janicke Hansen

Skribent og fotograf

Janicke Hansen er skaperen av adventure reisebloggen "Let's get lost" og startet bloggen i 2011 (opprinnelig "Norske reiseblogger") Hun driver idag sitt eget konsulentfirma med fokus på destinasjonsmarkedsføring, digital historiefortelling og innholdsproduksjon, og samarbeider med mange internasjonale og norske destinasjoner og reiserelaterte merkevarer. Janicke er internasjonal foredragsholder og reiser verden rundt for å dele sin erfaring. Hun startet, og driver, det Nordiske influenserbyrå og nettverket NordicTB.com sammen med en god kollega i Sverige, og er partner i Nettferd.no. Janicke var tidligere President i det internasjonale reisebloggernettverket "Professional Travel Bloggers Association" (PTBA)